Översättningsföretag, Stockholm

Native Translation är ett översättningsföretag i Stockholm som genom tillgänglighet, pålitlighet och punktlighet arbetar med fokus på att underlätta för dig som kund. Företaget startades upp med en tanke om att skapa en fräsch nordisk översättningsbyrå som erbjuder språkkunskaper kombinerat med gedigen lokalkunskap och kreativitet.

Alla skribenter översätter endast till sitt modersmål med bra kännedom om den lokala kulturen med erfarenhet av att skriva kommersiellt, vilket vi tror behövs för att skapa riktigt god kommunikation. Vår ambition är att skapa kommunikation och erbjuda översättningar som är relevanta, intressanta och säljande. Alltid anpassade efter ämne och mottagare. Vi använder oss av uttryck och tonlägen som frambringa gemenskap, samt bygga identitet.

Ett översättningsföretag med ambition

Med dryga 10 år inom reklambranschen på diverse byråer i Sverige, England samt USA registrerade grundaren Erik Wennberg ett växande behov av att kunna anpassa internationella kampanjer och webbmaterial till en lokal marknad. Ett översättningsföretag med specialistkunskaper inom reklam och kommunikation behövdes. Därför startades Native Translation, vilket blev den första renodlade transcreationbyrån i Norden.

I dagsläge verksammar vi med ett brett nätverk bestående av flerspråkiga kommunikatörer på varierande marknader. Vårt stora fokus ligger på Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Storbritannien samt USA. Det händer även att vi arbetar ibland annat Spanien, Holland, Frankrike och Italien.

Varmt välkommen till Native Translation i Stockholm!

Häng med oss